Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Speciální pedagog

Od 1. 3. 2017 se Školní poradenské pracoviště rozrostlo o služby speciálního pedagoga.

Mgr. Janu Minarčíkovou naleznete v kabinetě speciálního pedagoga v přízemí prvního pavilonu

Kontaktní údaje: specped@zsslovan.cz, 573 509 637

 

NÁPLŇ PRÁCE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Pod následujícími odkazy najdete informace o jednotlivých druzích vývojových poruch učení a chování:

Dyslexie

Dysgrafie

Dysortografie

Dyskalkulie

ADHD

Vývojová dysfázie

Odraz specifických poruch ve výuce

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry