Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Školní psycholog

Mgr. Lenka Češková školní psycholog, tel. 573 502 237

Školní psycholog je zde pro žáky, pedagogy i rodiče, aby jim pomáhal. Tato pomoc může mít formu konzultace, poradenství o tom, co vás trápí, poskytnutí krizové intervence, práce se skupinou i s jednotlivcem, spoluúčasti na aktivitách žáků, které jsou zaměřeny na oblast prevence sociálně patologických jevů. Jako psycholog jsem samozřejmě vázána profesionální mlčenlivostí.

Práce se žáky je vykonávána se souhlasem jejich zákonných zástupců.

Hlavní náplní práce školního psychologa je :

  • individuální práce se žáky – konzultace, poradenství, terapeutické intervence
  • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu
  • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
  • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích
  • náslechy ve třídách a jejich následné rozbory s pedagogem
  • konzultace pro učitele a rodiče
  • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi

 

Obsah mé práce je velmi různorodý. Může se tedy stát, že v době konzultačních hodin nebudu ve své pracovně přítomna. V průběhu dne se vyskytuji po celém prostoru školy. Někdy bývám ve třídách, ve sborovně, v pracovnách učitelů apod. Proto Vás prosím, abyste si schůzku se mnou dopředu domlouvali, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

 

Konzultační hodiny:

Pondělí  až čtvrtek          7:30 – 14:00

 

Kontakt:

Telefon: 573 502 237

Email: psycholog@zsslovan.cz

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry