Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Školní psycholog

PhDr. Mgr. Josef Mižigar, školní psycholog, tel. 573 502 251

Školní psycholog je zde pro žáky, pedagogy i rodiče, aby jim pomáhal. Tato pomoc může mít formu konzultace, poradenství o tom, co vás trápí, poskytnutí krizové intervence, práce se skupinou i s jednotlivcem, spoluúčasti na aktivitách žáků, které jsou zaměřeny na oblast prevence sociálně patologických jevů a také formu terapeutických intervencí. Jako psycholog jsem samozřejmě vázán profesionální mlčenlivostí.

Práce se žáky je vykonávána se souhlasem jejich zákonných zástupců.

Hlavní náplní práce školního psychologa je :

  • individuální práce se žáky – konzultace, poradenství, terapeutické intervence
  • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu
  • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
  • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích
  • náslechy ve třídách a jejich následné rozbory s pedagogem
  • konzultace pro učitele a rodiče
  • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi

 

Obsah mé práce je velmi různorodý. Může se tedy stát, že v době konzultačních hodin nebudu ve své pracovně přítomen. V průběhu dne se vyskytuji po celém prostoru školy. Někdy bývám ve třídách, ve sborovně, v pracovnách učitelů apod. Proto Vás prosím, abyste si schůzku se mnou dopředu domlouvali, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

 

Konzultační hodiny:

Pondělí  až čtvrtek          7:00 – 13:30

 

Kontakt:

Telefon: 573 502 251

Email: psycholog@zsslovan.cz

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2023 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry