Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Výběrové třídy

Od 6. ročníku mohou žáci na ZŠ SLOVAN KROMĚŘÍŽ navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy a třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných oborů.

 

SPORTOVNÍ TŘÍDA - Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Výuka ve sportovní třídě je u žáků zaměřena na všeobecnou sportovní přípravu a kolektivní sporty. Velmi úzce také spolupracujeme s fotbalovým klubem SK Hanácká Slavia Kroměříž. Do sportovní třídy jsou žáci přijati na základě talentových zkoušek, mají navýšený počet hodin tělesné výchovy a v rámci sportovní přípravy žáci reprezentují školu v celé řadě sportovních akcí a soutěží. Dále pro žáky těchto tříd nabízíme řadu kurzů, které mohou během školní docházky absolvovat. Mezi pravidelně opakující se akce patří například v 6. ročníku sportovní adaptační soustředění, v 7. ročníku lyžařský kurz, v 8. ročníku lyžařský kurz běžky a v 9. ročníku turistický kurz. V sedmém ročníku si také mohou vybrat ještě z povinně-volitelného předmětu pohybové hry, základy sebeobrany či jiných povinně-volitelných předmětů. Během celé školní docházky se mohou přihlásit i do sportovního kroužku. Předpokladem pro navštěvování sportovní třídy je také vhodné chování a prospěch.

 

MATEMATICKÁ TŘÍDA - Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Výuka v matematické třídě je zaměřena na posílení a zdokonalení matematických dovedností, logického uvažování a rozšíření matematických vědomostí. V rámci matematické třídy mají žáci navýšený týdenní počet hodin matematiky a jsou vybíráni na základě talentových zkoušek a celkového prospěchu ze 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Žáci se často účastní různých přírodovědných a vědomostních soutěží, ať už na úrovni školy, tak i na mezi-školní úrovni a pravidelně obsazují přední pozice v těchto soutěžích. U žáků se předpokládá dobré chování a prospěch po celou dobu docházky do výběrové třídy.

 

Informace k talentovým zkouškám

 

 


Kam pokračovat?573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry