Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

O škole ZŠ Slovan

ZŠ Slovan je největší základní školou v Kroměříži. Byla otevřena 1. září 1973. Školní areál tvoří čtyři pavilony, relaxační areál, dvě nádvoří, atrium a školní hřiště. Ve třech učebních pavilonech je 39 tříd, odborné pracovny fyziky, chemie, biologie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, tři jazykové učebny, cvičná kuchyně, dvě učebny informatiky, knihovna, sklad učebnic, kanceláře vedení školy, sborovna, školní klub, 13 kabinetů a byt školníka. 

Tyto části školy spojuje prosklená chodba s vestibulem, z něhož se vstupuje do pavilonu s tělocvičnami, školní jídelnou, kuchyní, dílnami pro práci se dřevem a kovem a keramickou dílnou. 

V přízemí jsou místnosti sloužící pro potřeby školní družiny s vlastním samostatným vchodem. Žáci mohou využívat všech prostor školy, přestávky a volné hodiny mohou trávit ve školním atriu a na nádvoří. K dispozici mají automaty se sortimentem Ovoce do škol a Školní mléko. Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou jídel a individuálně připravuje pro žáky s diabetem a s celiakií speciální jídla.

V posledních letech byla provedena řada úprav. Týkaly se rekonstrukcí vnitřních částí jednotlivých budov, ale i venkovních prostor. Rekonstrukce proběhla i ve školní jídelně, tělocvičnách a venkovním sportovním areálu.

Učitelé mají ve svých kabinetech vytvořeno kvalitní pracovní zázemí. Kabinety jsou vybaveny počítačem, popř. tiskárnou. Všichni učitelé mají k dispozici vybavenou sborovnu (Pc s internetem, kopírky), kterou je možno využívat také jako zasedací místnost, místnost pro školení, porady atd. Jazykové učebny, odborné pracovny a většina kmenových tříd je vybavena interaktivní tabulí.

Škola uplatňuje aktuální metody výuky s využitím moderní techniky, klade důraz na kvalitní obsah výuky a výchovy dětí. Nabízí výuku anglického jazyka od prvního ročníku, výuku hry na hudební nástroje, plavecký výcvik, podporu žáků se speciálními potřebami, služby školního poradenského pracoviště a na druhém stupni třídy s rozšířenou výukou matematiky a tělesné výchovy.

ZŠ Slovan se profiluje projekty Zdravá škola, Zdravé zuby, Ovoce do škol a Mezinárodní bezpečná škola a je zapojena do řady projektů dotovaných zdroji EU.

 

Školní řád a klasifikační řád


Kam pokračovat?573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry