Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské precoviště ZŠ Slovan pracuje podle vyhlášky 72/2005 ve znění novelizace z 1. 9. 2016

Školní poradenské pracoviště je otevřeno pro žáky, jejich rodiče i pedagogy. Práce této instituce se řídí určitými pravidly. Jeho fungování u nás zajišťuje několik pedagogů - odborníků v daném oboru, se kterými je nutné si sjednat schůzku. Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete v sekci KONTAKTY.

Poskytujeme poradenství v těchto oblastech:

  • zkvalitnění péče o žáky s potřebou podpůrných opatření, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí
  • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
  • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti se špatným prospěchem
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními (KPPP, OSPOD, Policie ČR... )

Mgr. Pavla Krásná - kariérové poradenství

Mgr. Petra Dřímalová - školní preventista 1. stupně (prevence sociálně patologických jevů)

Mgr. Olga Letková  - školní preventista 2. stupně (prevence sociálně patologických jevů)

Mgr. Lenka Čéšková - školní psycholog (problémové chování ve škole i v mimoškolním prostředí, projevy soc. patologické jevů, posilování pozitivního škloního klima)

Mgr. Jana Minarčíková - výchovný poradce a školní speciální pedagog (péče o žáky se specifickými poruchami učení, žáky ohrožené školním neúspěchem, logopedická prevence, příprava na školu předškolní skupiny).

S veškerými dotazy a problémy se můžete obracet také na vedení školy a na třídní učitele.

Metodické pokyny a další informace pro pedagogy i rodiče.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

rodičovská linka: 

                              840 111 234

linka bezpečí: 

                             116 111

                             http://http://chat.linkabezpeci.cz   

                             http://pomoc@linkabezpeci.cz                                               

Dona linka – pro oběti domácího násilí:

                              25 1511 313      

                             http://dona.linka@bkb.cz

Policie ČR: 158                                                                       http://http://aplikace.policie.cz/hotline/                                                            

http://www.horkalinka.cz  

                           hlášení nevhodného či nezákonného obsahu na internetu                                                         http://www.ditevohrozeni.cz

Občanské sdružení Povídej:

                            327 511 111

                             http://linkaduvery@kh.cz


Kam pokračovat?573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry