Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Přihlášky na střední školy

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete na stránkách ZKOLA pod následujícím odkazem

Informace k přijímacímu řízení ke stažení zde.

Návod na vyplnění přihlášky na střední školy.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy. Ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí, když počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021.

V přijímacím řízení nebude přihlédnuto k hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Žáci, kteří podávali přihlášky na umělecké školy, mohou také podávat 2 přihlášky na SŠ.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • žák obdrží od TU 1 předvyplněnou přihlášku s osobními údaji a známkami
  • okopíruje si ji, nejméně 4krát
  • doplní údaje o SŠ – úplná adresa, kód a obor, pořadí škol je stejné na obou přihláškách a nerozhoduje o přednostním výběru SŠ, ale o pořadí pozvánky na přijímací zkoušky
  • podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele, včetně razítek musí být na obou přihláškách v originále
  • vrátí přihlášky TU ke kontrole, na razítko a podpis pana ředitele
  • v případě potřeby (je uvedeno v Atlasu školství – kolonka PLP) dodá razítko způsobilosti od lékaře
  • odevzdá přihlášky na SŠ, popř. pošle doporučeně poštou do 1. 3. 2021

TERMÍNY ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

A) Jednotné zkoušky

 aktualizace 11.3.2021

1. termín:           3. května 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání

                          5. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:           4. května 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání

                           6. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

                           1. termín: 2. června 2021

                           2. termín: 3. června 2021

V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli školy).

B) Školní přijímací zkoušky

            maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2021 do 28. dubna 2021

            ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2021 do 30. dubna 2021

C) Talentové zkoušky 

             umělecké školy od 2. ledna 2021 do 15. ledna 2021

             gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna 2021 do 15. února 2021

 

Do 15. 3. 2021 obdrží každý žák zápisový lístek, který si pečlivě uschová do doby přijetí na SŠ a odevzdá jej na zvolenou SŠ.

 

Další informace dodáme až po jejich upřesnění MŠMT. Sledujte webové stránky škol.

 

 

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry