Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Kritéria pro přijetí do sportovní třídy

Kritéria pro přijetí žáka do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

S účinností od 1. 2. 2020 ředitel Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace určil kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Žáci budou přijímáni do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy na základě hodnocení prospěchu a chování na vysvědčení ve čtvrté a páté třídě. Dále na základě testů z tělesné výchovy.

Doplňující kritéria pro přijetí:

  1. Přihláška do třídy s rozšířenou výukou musí být odevzdána na ředitelství ZŠ nejpozději do 5. května daného roku.

  2. Průměrný prospěch žáka za I., II. pololetí čtvrté třídy a I. pololetí páté třídy nesmí být horší jak 2,00.

  3. Hodnocení chování za I., II. pololetí čtvrté třídy a I. pololetí páté třídy musí být velmi dobré.

  4. Při splnění kritérií 1, 2, a 3 budou přijati žáci na základě tělovýchovných testů. Přijati budou žáci, kteří se umístí do 26 místa.

  5. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

V Kroměříži dne 1. 2. 2020                                   Mgr. David Klimek

                                                                             Pověřen řízením ZŠ

Dokument ke stažení zde.

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry