Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Kritéria pro přijetí do matematické třídy

Kritéria pro přijetí žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

S účinností od 1. 2. 2020 ředitel Základní školy Slovan, Kroměříž stanovil kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:

  • Hodnocení na vysvědčení za I. a II. pololetí čtvrtého ročníku (průměr do 1,4).

  • Hodnocení na vysvědčení za I. pololetí pátého ročníku (průměr do 1,4).

  • Hodnocení chování ve čtvrtém a pátém ročníku pouze velmi dobré.

  • Výsledek písemného přijímacího testu z matematiky.

 

Přihláška do třídy s rozšířenou výukou musí být odevzdána na ředitelství ZŠ nejpozději do 30. dubna daného roku, na formuláři, který je k vyzvednutí v kanceláři školy nebo ke stažení na stránkách školy v sekci „dokumenty“. Termín přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy.

 

Podmínky přijetí:

Bude přijato 26 žáků s nejvyšším bodovým ohodnocením. Celkový počet bodů je dán součtem kladných bodů za test z matematiky a záporných bodů za výsledky na vysvědčení. Záporné body: každá dvojka na vysvědčení - mínus jeden bod, každá trojka na vysvědčení – mínus dva body, každá čtverka na vysvědčení – mínus tři body. O přijetí žáka nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky. Žáci s průměrem větším jak 1,4 na vysvědčení nebudou připuštěni k písemnému testu. Pokud se některý z přijatých žáků odhlásí, bude na jeho místo zařazen žák z 27. místa atd.. Výsledky budou zveřejněny do tří pracovních dnů na webových stránkách školy. Proti výsledkům se nelze odvolat. U žáků z jiných škol rozhodnutí o nepřijetí do třídy s rozšířenou výukou nezakládá nárok na zařazení do běžné třídy.

 

V Kroměříži dne 1. 2. 2020                                                    Mgr. David Klimek

                                                                                               Pověřen řízením ZŠ

Dokument ke stažení zde.

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry