Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Škola hrou

Projektu „Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“ je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost ESF.

Do projektu jsou aktivně začleněni všichni žáci II. stupně a jejich vyučující, kteří se v průběhu školního roku podílejí na přípravě a realizaci zahraničních exkurzí s odlišnou délkou – od jednodenních do Rakouska a Polska, po několikadenních do Německa a Anglie.

Každé exkurzi předchází několikaměsíční příprava zaměřená na vyhledávání a zpracovávání informací o dané zemi za pomocí ICT s cílem vypracovat sborník, který obsahuje všechny informace související s přípravou a realizací exkurzí. Součástí sborníku, který patří mezi jeden z hlavních výstupů projektu, jsou soubory historických, zeměpisných a společenských informací o dané zemi, podrobný popis trasy a informační přehledy navštívených měst, významných míst a historických památek. Na zahraniční exkurzi její účastníci odjíždějí vybaveni podrobným slovníkem nejčastějších pojmů a frází, který si v rámci projektu sami připraví.

Součástí projektu je také projektový den realizovaný v Týdnu evropských jazyků, v rámci kterého žáci absolvují projektové dílny se zaměřením na cílové státy – tedy Polsko, Rakousko, Německo a Anglii.

Cílem projektu je podpořit zapojení informačních technologií v předmětech Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis nebo Zeměpis, vést žáky k pozitivnímu využívání dostupných informačních zdrojů a vytváření hodnotných materiálů, které budou díky kvalitnímu zpracování ve škole využívány po řadu let. Všechny vytvořené materiály lze najít na webové stránce projektu zde.

Prezentace projektu

Polsko - jedeme do Osvětimi

Rakousko - cesta do Vídně

Anglie - Evropou do Londýna

Belgie - jedeme do Bruselu, sídla EU

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry