Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Projekty

Jednou z hlavních priorit naší školy je snaha vytvořit pro žáky podnětné a stimulující prostředí, které by podporovalo jejich přirozenou touhu poznávat, vzdělávat se a získávat nové informace.

V souladu s touto tendencí se žáci školy se mohou zapojit do celé řady projektů, které jsou do výuky zařazeny s cílem přinést do školního vzdělávání nové, netradiční a pro žáky zajímavé postupy a metody práce.

V této sekci jsou představeny projekty, jež jsou do života školy zakomponovány dlouhodobě a žáci se s nimi setkávají po celou dobu školní docházky.

V daném školním roce probíhá také celá řada dalších ročníkových nebo celoškolních projektů, o kterých informujeme v sekci aktuální a fotogalerie.

 


Kam pokračovat?573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry