Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Stanovení úplaty za školní družinu a klub ve školním roce 2023/2024

Školní družina:

Ředitel školy podle ustanovení § 123 odst. 2,4, zákona 561/2004 Sb., stanovuje příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 200 Kč měsíčně za jednoho žáka s účinností od 01. 09. 2023.

Příspěvek je splatný ve dvou splátkách (září až prosinec - 800 Kč, leden až červen - 1200 Kč) vždy do konce září a ledna příslušného školního roku. V případě, že nebude úhrada provedena v řádném termínu, nemůže žák pokračovat v docházce do ŠD.

Školní klub:

Ředitel školy stanovuje příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠK následovně:

Pokud žák navštěvuje školní klub 4 a více dnů v týdnu, činí měsíční poplatek 200 Kč, dochází-li žák do školního klubu méně než 4 dny v týdnu, je poplatek stanoven na 100 Kč měsíčně. Počet dnů v týdnu, ve kterých žák navštěvuje klub, je uveden na přihlášce do školního klubu.

Příspěvek je splatný ve dvou splátkách -  září až prosinec 800 Kč (400 Kč), leden až červen 1200 Kč (600 Kč) vždy do konce září a ledna příslušného školního roku. V případě, že nebude úhrada provedena v řádném termínu, nemůže žák pokračovat v docházce do ŠK.

 

Úplata za vzdělávání a školské služby s účinností od 01. 09. 2023

 

 

      V Kroměříži dne 21. 6. 2023                                             Mgr. Jaroslav Němec                                                                               

                                                                                                       

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry