Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Školní řád

Školní řád je základní dokument každé školy. Jeho obsah vychází ze školského zákona, ale v jednotlivých bodech se školní řád různých škol může lišit.

Školní řád obsahuje práva a povinnosti žáků, rodičů i pracovníků školy. Je zde popsán způsob dokládání nepřítomnosti žáků ve škole, provoz a vnitřní režim školy. Důležitou součástí našeho školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků žáků školy.

Se školním řádem jsou prokazatelně seznámeni všichni žáci na začátku školního roku. Zákonní zástupci jsou s řádem seznámeni na úvodních třídních schůzkách. 

Znalost školního řádu je důležitá pro žáky i rodiče, lze tak předcházet různým nedopatřením mezi rodiči, žáky i pedagogickými pracovníky.

Vzhledem k obsáhlosti textu si školní řád otevřte v novém okně

Školní řád 2021/2022 a klasifikační řád.

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry