Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Informace pro veřejnost

Název organizace: Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Ředitel: Mgr. Jaroslav Němec, jmenován Radou města Kroměříže dne 1.8.2006,

             od 1. 7. 2018 pověřen řízením Mgr. David Klimek

Působnost: Působnost a pravomoci ředitele školy jsou vymezeny §164-166 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

Pracovník pro poskytování informací: Mgr. Hana Koláčková, zástupce ředitele

Rozhodnutí ředitele: Jsou vymezeny §164-166 zákona č. 561/2004 Sb. Odvolání proti těmto rozhodnutím je možné podat do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídíme vyhláškou č. 150/58 Sb. Tyto mohou být podány ústně nebo písemně v kanceláři školy v obvyklé pracovní době.

Při vyřizování žádostí o informace se řídíme vyhláškou č. 106/99 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů: Školní řád, ŠVP – Slovan, Výroční zpráva, zákon č. 561/2004 sb. školský zákon, vyhláška č. 48/2005 sb. o základním vzdělávání, zákon č. 500/2004 sb. správní řád, zákon č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, vyhláška č. 74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 16/2005 sb. o organizaci školního roku.

Uvedené dokumenty jsou k dispozici a nahlédnutí u ředitele školy, školní řád a školní vzdělávací program jsou na volně přístupném místě v budově školy i na webových stránkách školy.

Žádat o nahlédnutí do dokumentů můžete v obvyklé pracovní době nebo po předchozí domluvě. Za poskytnuté informace se nevybírá žádný poplatek.


Kam pokračovat?



573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry