Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Směrnice k zajištění bezpečnosti

                                                                                                                                    Směrnice: Opatření směřující k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců

Vážení zákonní zástupci, naším společným zájmem je maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců ve škole. Proto byl vydán nový pokyn ke zvýšení bezpečnosti, který zpřesňuje a upravuje pravidla vstupu do školy a pohybu v ní.

Pokyn je k nahlédnutí na webových stránkách školy v aktualitách a trvale umístěn v sekci dokumenty, na dveřích školní budovy a vaše děti s ním budou podrobně seznámeny.

Některá opatření se týkají také vás. Chápeme, že se vám některá omezení nemusí líbit, ale drobné nepohodlí není vysoká cena za vyšší bezpečnost dětí. Jedná se o následující opatření:

 

 1. Školní budova se otevírá v 7.40 hodin.

 2. Žáci přichází do školní budovy samostatně, bez doprovodu. Výjimku tvoří pouze zákonní zástupci žáků 1. tříd, kterým je vstup do konce prvního čtvrtletí povolen. Zákonní zástupci mohou děti doprovázet před školní budovu, do budovy ale žáci vstupují samostatně.

 3. Školní budova se uzavírá v 8.00 hodin.

 4. Vstup do základní školy je pro cizí návštěvníky možný pouze bočním vchodem z nádvoří, který je opatřen zvonky. Návštěvník zazvoní na kancelář a nahlásí důvod návštěvy. V případě vstupu do školy bez ohlášení u dveří je nutné jakoukoli návštěvu oznámit v kanceláři školy.

 5. Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoli během výuky a zvláště o přestávkách do budovy školy.

 6. V době dopolední výuky je zákonným zástupcům povolen vstup jen bočním vchodem z nezbytně nutných důvodů a po ohlášení v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce doprovází dítě do školy později (např. od lékaře), dítě do budovy již vstupuje samostatně.

 7. Zákonný zástupce si vyzvedává dítě osobně v případě, že byl školou informován o úrazu nebo nemoci žáka. Vyučující sdělí v kanceláři školy, že zákonný zástupce (uvede jméno a příjmení) si dítě vyzvedne osobně.

 8. Pokud je dítě uvolněno ze školy na základě žádosti uvedené v žákovské knížce, pak zákonný zástupce čeká dítě před školou.

 9. Zákonní zástupci vstupují do tříd a šaten žáků jen ve zvláště opodstatněných případech za doprovodu pracovníků školy.

 10. Schůzky s vyučujícími si zákonný zástupce, je-li to možné, sjednává na dobu po ukončení dopolední výuky, respektuje přitom dobu výuky i přestávky vyučujících.

 11. Žáci mající odpolední vyučování buď zůstávají v budově školy pod dohledem vyučujícího, nebo odcházejí mimo budovu školy a vracejí se až před začátkem odpoledního vyučování.

 

          18. 11. 2014                                                                     ředitelství školy

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2022 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry