Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Žádosti a formuláře

Elektronicky vyplnitelné formuláře je nutné nejprve stáhnout a poté poslat jako přílohu mailu. 
 
Otevření zajišťuje například program Adobe Acrobat Reader.

Dokumenty k přijetí:

Žádost o přestup z jiné školy

GDPR - Informovaný souhlas

Generální souhlas


Dokumenty k přijetí do 1. třídy (zápis)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (1. třída)

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápisní lístek


Přihlášky do výběrových tříd

Přihlášky do výběrových tříd


Školní jídelna

Elektronická příhláška ke stravování

Podmínky stravování

Podmínky dietního stravování


Školní družina a školní klub

Žádost o školní klub

 


Čestné prohlášení o negativním testování

 

Uvolnění z výuky:

V případě potřeby uvolnit žáka ze zdravotních důvodů na čtvrtletí, pololetí nebo školní rok:

Žádost o uvolnění z TV

V případě potřeby uvolnit žáka z vyučování z rodinných důvodů na dobu delší než 3 dny:

Žádost o uvolnění delší než tří dny z rodinných důvodů

V případě potřeby uvolnit žáka z vyučování předmětu na přesně určenou dobu:

Žádost o uvolnění z výuky předmětu

 

Společné vzdělávání:

 

Žádost o poskytování podpůrných opatření 2. - 5. stupně

 

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry