Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Zdravá škola

Škola má svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol. Od roku 1996 je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Ve výuce se snažíme zavádět moderní trendy, které budou uplatnitelné v praxi, zavádíme efektivní metody, jako je skupinová a kooperativní práce, projektové vyučování a týmová práce. Naší prioritou je preferování tělesné výchovy, posílení výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Především však chceme žáky vést k odpovědnosti za svoje zdraví, ke zdravému životnímu stylu a chceme také docílit toho, aby prosazování zásad podporujících zdravé učení vedlo k neustálé modernizaci pedagogického procesu i školy celkově. Na 1. stupni se vytvářejí základní návyky a dovednosti zdravého způsobu života, které mohou být později úspěšně rozvíjeny. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění okolnímu světu se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti a porozumět soudobému způsobu života. Výchova ke zdravému životnímu stylu prolíná obsahem výuky celého 1. stupně.  Na 2. stupni jsou principy zdravé školy rozvíjeny především ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví.

 

Školní projekt podpory zdraví 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry