Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Společný projekt SZŠ

Stručný obsah projektu

Projekt řeší potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent (ZA 53-41-M/01) za účelem zvýšení klíčových kompetencí                    a uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem je na SZŠ Kroměříž zřízeno středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a se základními školami. Středisko je autonomní jednotkou, která je včleněna do organizační struktury Střední zdravotnické školy Kroměříž.

Cíl projektu

  1.       zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent
  2.       poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci                                                                                                                     Slovan je zapojena do následujících aktivit projektu

 Klíčová aktivita č. 5: Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti          první pomoci

 Výsledkem projektu byla mimo jiné také prezentace paní učitelky Petříkové na závěrečné komferenci, kterou si můžete prohlédnout zde

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry