Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

EU peníze školám

Od 1. 9. 2011 je škola zapojena do projektu EU peníze školám OP VK oblast podpory 1.4. V rámci této podpory škola postupně získá finanční prostředky ve výši 4 002 174,- Kč, které budou použity na zkvalitnění vzdělávání žáků na ZŠ, konkrétně na zlepšení výuky jazyků, matematické a čtenářské gramotnosti žáků.

Díky těmto prostředkům chceme v naší škole doplnit vybavení v oblasti ICT a prohloubit vědomosti a dovednosti žáků i učitelů při práci s moderními technologiemi.

V rámci školního roku 2012/2013 byly vybaveny novými PC dvě učebny informatiky, do 22 učeben byly instalovány interaktivní tabule, škola byla vybavena sadou tabletů a učitelských notebooků. V rámci projektu byli pracovníci školy proškoleni v práci s didaktickou technikou, a vyučující jazyků navštěvovali jazykové školy.

Výstupy práce našich učitelů tzv. DUMy (digitální učební materiály) najdete na www.dumy.cz, jejich přehled zde

Obecné informace o projektu získáte na www.eupenizeskolam.cz, www.msmt.cz .

 

Konkrétní informace o realizaci projektu v naší škole pak u ředitele ZŠ (tel. 573502243).

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry