Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Školská rada

Školská rada vykonává svou působnost v rozsahu stanoveném ustanovením § 168 odst.1  školského zákona, tj.

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Volební řád a jednací řád školské rady je uložen v ředitelně školy. 

Předseda:

Mgr. Hana Koláčková - zvolena za zaměstnance školy

Členové:

Mgr. Jitka Bečicová - zvolena za zaměstnance školy

Ing. Ivona Vojtušová - zvolena za zákonné zástupce žáků

Jiří Žárský - zvolen za zákonné zástupce žáků

Vratislav Krejčíř - zvolen za zastupitele města Kroměříže

Jiří Kašík - zvolen za zastupitele města Kroměříže

Kontakty na členy školské rady jsou uloženy u ředitele školy.

                              

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry