Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Pravidla omlouvání žáků

Všechny důvody nepřítomnosti dokládají zákonní zástupci zápisem do žákovské knížky (omluvenky na papír nebudou akceptovány)

V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování oznámí zákonní zástupci důvod nepřítomnosti do tří pracovních dnů třídnímu učiteli nebo na telefon

573 502 244 (kancelář školy). Bezprostředně po návratu do školy předloží žák písemnou omluvenku třídnímu učiteli v žákovské knížce.

K lékařskému ošetření během vyučování budou uvolněni žáci pouze po předem předložené písemné omluvě. Po tuto dobu (odchod, ošetření a příchod zpět do školy)  nenese škola zodpovědnost za zdraví a bezpečnost žáka. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.

V odůvodněných případech má škola právo požadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení

Potřebujete omluvit své dítě z rodinných důvodů?

Důvody můžete mít různé. Ať už se chystáte na dovolenou mimo hlavní sezónu, nebo se Vaše dítě účastní vícedenního soustředění nebo soutěže mimo školu, či potřebujete něco vyřídit na úřadech.

1) Potřebujete dítě omluvit jen z části 1 vyučovacího dne (lékařské vyšetření, úřední jednání apod.). V tomto případě stačí dítěti napsat do žákovské knížky omluvenku s tím, kdy si dítě vyzvednete, popř. kdy má dítě samo opustit školu. Od této chvíle pak za něj přebíráte odpovědnost.

2) Potřebujete dítě omluvit na 1- 3 dny a víte to předem? Pak nám to prosím dejte vědět předem zápisem do žákovské knížky nebo se telefonicky dohodněte s třídním učitelem vašeho dítěte. Do žákovské knížky stačí uvést rodinné důvody.

3) Potřebujete dítě uvolnit z vyučování na 4 a více dnů? Pak vyplňte formulář, který najdete na našich stránkách a v dostatečném předstihu jej předejte třídnímu učiteli.

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry