Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
 
 
Přihláška do školní družiny pro školní rok 2024/2025
 

 

Informace k zápisu dětí do prvních tříd

Termín zápisu v ZŠ Slovan Kroměříž pro školní rok 2024/2025 je:

9. – 10. dubna 2024 (úterý – středa), 14:00 – 18:00 hod.

 

Zápis je pro ročníky 2017 a 2018 (do 31. 8. 2024 musí dítě dovršit šesti let) a pro školní rok 2024/2025 otevíráme 4 první třídy.

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

(dokumenty lze přinést vyplněné, případně lze formuláře vyplnit přímo při zápisu)

 

Odklad povinné školní docházky

  • zákonný zástupce požádá o odklad školní docházky v termínu 9. – 10. dubna 2024 - Žádost o odklad povinné školní docházky
  • k žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumnety je nutno doložit nejpozději do 30.5.2024
Zákonní zástupci, kteří zvažují u svého dítěte odklad, se proto musí včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna).
 
Pro děti, kterým bude udělen odklad školní docházky nabízíme:
 Kurz rozvoje školních dovedností.
 

Podruhé k zápisu

Náhradní termín zápisu

  • v případě onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu

Případné dotazy na telefonech 573 502 244, 607 004 459, nebo na mailu reditel@zsslovan.cz.

 

Poznámka:  

Organizace školní družiny pro školní rok 2024/2025 bude doplněna později.

 

 Dokumenty ke stažení: 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost o odklad povinné školní docházky

Interaktivní formuláře jsou ve formátu PDF a lze je vyplňovat elektronicky. Otevření zajišťuje například program Adobe Acrobat Reader.

 

Evidenční číslo, zveřejnění výsledků

Ke každé žádosti bude přiděleno evidenční číslo.  Pod tímto číslem bude v termínu do pondělí 15. 4. 2024 informace o přijetí žáka zveřejněna na www stránkách školy a na hlavním vstupu do školy.

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Předpokládaná schůzka proběhne v jídelně školy v úterý 11. června 2024 v 15:30 hodin.

 

Další dokumenty k nahlédnutí zde:

Dopis pro rodiče

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry