Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Zápis do 1. tříd

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizace 1.6.2021

 

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Aktualizace 3.5.2021

 

Informace k zápisu na ZŠ Slovan Kroměříž

Vzhledem k uzavření škol a dle nařízení MŠMT k organizaci zápisu bude zápis do prvních tříd školního roku 2020/2021 probíhat bez účasti dětí. (pozvánka)

Termín zápisu v ZŠ Slovan Kroměříž pro školní rok 2021/2022 je

od 1. dubna do 20. dubna 2021

Zápis je pro ročníky 2014 a 2015 (do 31. 8. 2021 musí dítě dovršit šesti let)

Zákonní zástupci dětí mohou zápis realizovat několika způsoby:

a)

Vyplní „online“ přihlášku přímo do informačního systému školy. Po vyplnění všech důležitých údajů a jejich odeslání vám bude do vámi uvedené mailové schránky vygenerována žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Žádost je nutné vytisknout, podepsat a doručit do školy, případně podepsanou odeslat na mailovou adresu reditel@zsslovan.cz.

Upozornění: Před vyplňováním „online přihlášky“ si připravte sken rodného listu a sken občanského průkazu. Systém vás vyzve k jejich vložení. V případě, že tak neučiníte, je nutné tyto dokumenty doložit později k tištěné žádosti.

Odkaz na „online“ přihlášku (odkaz bude aktivní od 1. 4. 2021)

b)

Vyplní elektronicky Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek a Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto dokumenty buď opatří elektronickým podpisem (pokud jím disponují) a zašlou na reditel@zsslovan.cz, nebo zašlou přes datovou schránku. K žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

c)

Vyplní elektronicky Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek a Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto dokumenty si vytisknou a podepsané naskenují a zašlou elektronicky na reditel@zsslovan.cz. K žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

d)

Vyzvednou si tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek a Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů z boxů, umístěných v zádveří hlavního vchodu do školy. Tyto dokumenty vyplní a po vyplnění vloží do schránky v zádveří.    K žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

       Dokumenty ke stažení: 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Interaktivní formuláře jsou ve formátu PDF a lze je vyplňovat elektronicky. Otevření zajišťuje například program Adobe Acrobat Reader.

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad školní docházky, vyplní a doručí podle některého z výše uvedených postupů v době od 1. – 20. dubna 2021 Žádost o odklad povinné školní docházky. Do konce června pak k této žádosti dodají doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato doporučení doručí naskenovaná elektronicky nebo vložením do schránky na nádvoří školy. K žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Edukativně stimulační skupina pro předškoláky - nabídka pro rodiče a děti s odkladem školní docházky

Podruhé k zápisu (děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad)

Zákonní zástupci žáků, kterým byl nástup do školy odložen, také vyplní podle některého z výše uvedených způsobů "Online" přihláškuŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek a Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. K žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

Evidenční číslo, zveřejnění výsledků

Ke každé žádosti bude přiděleno evidenční číslo, které bude zákonným zástupcům zasláno na jimi uvedenou mailovou adresu (v případě nutnosti na telefonický dotaz). Pod tímto číslem bude v termínu od pondělí 3. 5. do pátku 7. 5. 2021 informace o přijetí žáka zveřejněna na                     www stránkách školy a na vstupu do školy.

Kritéria přijetí

V minulých letech byly přijaty všechny děti bez rozdílu. Pokud by počet žádostí o přijetí přesáhl stanovenou kapacitu, budou přednostně přijaty děti z naší spádové oblasti. 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Předpokládaná schůzka proběhne v jídelně školy ve středu 16. června v 15:30 hodin.

 

Další dokumenty k nahlédnutí zde:

Organizace prvních školních dnů prvňáčků 

Dopis pro rodiče

Umístění formulářů a schránky - zádveří hlavního vchodu školy

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry