Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Zápis do 1. tříd

Aktualizace 11. 4. 2022

Pod následujícím odkazem naleznete výsledky zápisu do 1. tříd:

Výsledy zápisu do 1. tříd - 2022

 

Informace k zápisu dětí do prvních tříd

Termín zápisu v ZŠ Slovan Kroměříž pro školní rok 2022/2023 je:

5. – 6. dubna 2022 (út – st), 14:00 – 18:00 hod.

 

Zápis je pro ročníky 2015 a 2016 (do 31. 8. 2022 musí dítě dovršit šesti let)

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

(dokumenty lze přinést vyplněné, případně lze formuláře vyplnit přímo při zápisu)

 

Odklad povinné školní docházky

  • zákonný zástupce požádá o odklad školní docházky v termínu 5. – 6. dubna 2022 - Žádost o odklad povinné školní docházky
  • k žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumnety je nutno doložit nejpozději do 30.5.2022
Zákonní zástupci, kteří zvažují u svého dítěte odklad, se proto musí včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna).
Edukativně stimulační skupina pro předškoláky - nabídka pro rodiče a děti s odkladem školní docházky
 

Kritéria pro přijetí:

  • děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ Slovan
  • děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky
  • děti, jejichž sourozenec je již žákem naší školy

V minulých letech byly přijaty všechny děti bez rozdílu. Pokud by počet žádostí o přijetí přesáhl stanovenou kapacitu, budou přednostně přijaty děti viz "kriteria pro přijetí"

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoli základní školy dle vlastního výběru.

Podruhé k zápisu

Náhradní termín zápisu

  • v případě onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu

Jiná forma zápisu

  • v případě epidemiologiích opatření v souvislosti s nemocí Covid19 proběhne zápis elektronickou formou

Případné dotazy na telefonech 573 502 244, 727 911 175, nebo na mailu reditel@zsslovan.cz

   

   Dokumenty ke stažení: 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška do školní družiny

Interaktivní formuláře jsou ve formátu PDF a lze je vyplňovat elektronicky. Otevření zajišťuje například program Adobe Acrobat Reader.

 

Evidenční číslo, zveřejnění výsledků

Ke každé žádosti bude přiděleno evidenční číslo.  Pod tímto číslem bude v termínu do pondělí 11. 4. 2022 informace o přijetí žáka zveřejněna na www stránkách školy a na hlavním vstupu do školy.

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Předpokládaná schůzka proběhne v jídelně školy ve středu 15. června v 15:30 hodin.

 

Další dokumenty k nahlédnutí zde:

Organizace prvních školních dnů prvňáčků 

Dopis pro rodiče

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2022 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry