Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Výsledky přijímacích zkoušek do výběrových tříd pro školní 2021/2022

Ředitel Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace

oznamuje, že

Do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů byli přijati žáci s pořadovým číslem:

M14  M42  M24  M15  M02  M23  M07  M34  M29  M30  M04  M31  M21                                              

M41  M18  M28  M08  M25  M01  M03  M17  M19  M11  M39  M13  M22

 

Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy byli přijati žáci s pořadovým číslem:

S23   S15   S26   S31   S34   S24   S03   S21   S27   S28   S22   S32   S20

S29   S33   S08   S17   S30   S49   S16   S18   S09   S12   S46   S11  

 

Poznámka: 

Pokud někdo z výše uvedených žáků do výběrové třídy nenastoupí, bude počet žáků doplněn o dalšího uchazeče dle výsledků z talentových zkoušek (1. pod čarou).

 

Zákonní zástupci žáků přijatých z jiných škol budou vyzváni k převzetí rozhodnutí o přestupu; po převzetí rozhodnutí o přestupu bude zasláno oznámení o přestupu také na původní školy.

Děkujeme všem chlapcům a dívkám za předvedené výkony, přijatým blahopřejeme k úspěchu a ty, kterým se to nepodařilo podle jejich představ, bychom chtěli ujistit, že se o ně dobře postaráme i ve zbývajících šestých třídách. 

V Kroměříži dne 4. června 2021

Mgr. David Klimek - pověřen řízením ZŠ

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry