Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Výsledky přijímacích zkoušek do výběrových tříd

Ředitel Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace

oznamuje, že

Do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů byli přijati žáci s pořadovým číslem:

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16

22 27 30 31 32 33 36 37 38 39 40 42 43

 

Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy byli přijati:

2 3 7 9 13 14 16 19 20 21 22 23 26

30 35 44 45 48 49 53 55 59 60 65 66

 

Zákonní zástupci přijatých chlapců a dívek, kteří jsou již žáky ZŠ Slovan, budou o přijetí informování prostřednictvím oznámení v žákovské knížce.

Zákonní zástupci žáků přijatých z jiných škol budou telefonicky vyzváni k převzetí rozhodnutí o přestupu; po převzetí rozhodnutí o přestupu bude zasláno oznámení o přestupu také na původní školy.

Děkujeme všem chlapcům a dívkám za předvedené výkony, přijatým blahopřejeme k úspěchu a ty, kterým se to nepodařilo podle jejich představ, bychom chtěli ujistit, že se o ně dobře postaráme i ve zbývajících třech šestých třídách, kde budou mít ještě dostatek příležitostí prokázat svoje kvality.

V Kroměříži dne 10. května 2019

Mgr. David Klimek - pověřen řízením ZŠ

 

Oznámení ke stažení zde.

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2019 Všechna práva vyhrazena | administrace

Schránka důvěry