Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Výsledky přijímacích zkoušek do výběrových tříd

Ředitel Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace

oznamuje, že

Do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů byli přijati žáci s pořadovým číslem:

33, 37, 40, 27, 8, 22, 26, 24, 9, 28, 1, 11, 17, 23, 35, 39, 34, 25, 31, 7, 15, 21, 13, 16, 38

 

Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy byli přijati žáci s pořadových číslem:

84, 85, 60, 90, 54, 71, 91, 78, 79, 52, 62, 88, 86, 83, 80, 57, 55, 51, 69, 53, 75, 92, 65, 68,

 

Zákonní zástupci přijatých chlapců a dívek, kteří jsou již žáky ZŠ Slovan, budou o přijetí informování prostřednictvím oznámení v žákovské knížce.

Zákonní zástupci žáků přijatých z jiných škol budou telefonicky vyzváni k převzetí rozhodnutí o přestupu; po převzetí rozhodnutí o přestupu bude zasláno oznámení o přestupu také na původní školy.

Děkujeme všem chlapcům a dívkám za předvedené výkony, přijatým blahopřejeme k úspěchu a ty, kterým se to nepodařilo podle jejich představ, bychom chtěli ujistit, že se o ně dobře postaráme i ve zbývajících dvou šestých třídách. 

V Kroměříži dne 22. června 2020

Mgr. David Klimek - pověřen řízením ZŠ

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena | administrace

Schránka důvěry