Základní škola
Slovan Kroměříž


Organizace vyučování od pondělí 4. 1. 2021

30. 12. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci

od pondělí 4.1. 2021 je umožněna MZ osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole - tito žáci se budou vzdělávat prezenčně.

Žáci 3. až 9. ročníku se budou vzdělávat distančně.


Obecná pravidla pro prezenční výuku dle manuálu MŠMT:

(aktualizace platná od 4.1.2021)

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Organizační nastavení pro ZŠ Slovan Kroměříž 

1. a 2. ročník

Žáci 1. a 2. ročníku se budou od pondělí 4. 1. 2021 vzdělávat prezenčně (ostatní třídy zůstávají na distanční výuce).

Vyučovací proces bude probíhat od 8:00 do 12:00 včetně vystravování ve školní jídelně. Poté se děti navštěvující školní družinu přesunou po třídách do oddělení družiny.

Organizace ranní a odpolední družiny

Ranní i odpolední družina bude probíhat v homogenních skupinách (po třídách), které budou zůstávat po celou dobu pobytu ve škole neměnné.

Nástup do ranní družiny bude umožněn od 6:30 a ranní družina bude probíhat přímo v kmenových učebnách jednotlivých tříd - vchody k šatnám z nádvoří školy budou otevřeny v 6:30.

Provoz odpolední družiny bude do 16:30.

Odpolední družina bude probíhat po třídách v prostorách školní družiny, školního klubu a dětského klubu. V případě odchodu ze školní družiny je nutné, aby rodič čekal u příslušného vchodu.

Rozpis odpolední družiny:

Třída

Vychovatelka

Umístění

Vchod, kterým bude dítě odcházet z odpolední družiny

1.A

Kozáková

2. oddělení

Vchod družina (z ulice Zeyerova)

1.B

Parobková

1. oddělení

Vchod družina (z ulice Zeyerova)

1.C

Medková

6. oddělení

Vchod družina (z ulice Zeyerova)

1.D

Máselníková

Školní klub

Vchod školního klubu (z ulice Páleničkova)

2.A

Okálová

5. oddělení

Vchod družina (z ulice Zeyerova)

2.B

Jerglová

3. oddělení

Vchod družina (z ulice Zeyerova)

2.C

Šulavová

Dětský klub

Vchod 1. tříd (z nádvoří školy)

2.D

Klapilová

4. oddělení

Vchod družina (z ulice Zeyerova)

 

Stravování bude probíhat ve školní jídelně. Všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit.

 

3. až 9. ročník

Žáci 3. až 9. ročníku dle nařízení MZ se budou od pondělí 4. 1. 2020 vzdělávat distančně.
 

Organizační nastavení distanční výuky pro žáky 3. až 5. ročníku naleznete ve sekci:

„úřední deska – „distanční výuka“ – „1. stupeň (3. až 5. ročník)“

Organizační nastavení distanční výuky pro 6. až 9. ročník naleznete v sekci:

 „úřední deska“ – „distanční výuka“ – „2. stupeň“

 

V případě problému s přístupem do Edookitu a účtů OFFICE 365 je nutné kontaktovat třídního účitele, který zajistí potřebné kroky k přístupu do obou systémů.

 

Stravování

Všichni žáci na distanční výuce mají hromadně odhlášeny obědy. Žáci, kteří mají zájem o stravovaní a dotovaný oběd, si musí oběd znovu přihlásit. Výdej obědů do jednorázových obalů bude probíhat v 10:45 a ve 13:00 z ulice Zeyerova (rampa školní jídelny). Výdej jídla bude ukončen ve 13:45.

 

Výše uvedené nastavení je dle nařízení  MZ platné minimálně do 10.1.2021. V případě prodloužení stávajícího stavu budeme pokračovat v tomto nastavení. O možných změnách bychom vás informovali opět na stránkách školy a přes Edookit.

 

Vedení školy

 

Důležité odkazy:

EDOOKIT – elektronická žákovská knížka

OFFICE 365 – žákovské účty OFFICE 365

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry