Základní škola
Slovan Kroměříž


Organizace zahájení školního roku 2021/2022

1. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci

níže jsou uvedena pravidla pro zahájení školního roku 2021/2022 na ZŠ Slovan Kroměříž.

 


Obecná pravidla pro prezenční výuku dle manuálu MŠMT:

(platná od 1. 9. 2021 – zdroj: manuál MŠMT)

  • Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
  • Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).
  • SCREENINGOVÉ testování na začátku školního roku s frekvencí 3 x po sobě

 

Organizační nastavení pro ZŠ Slovan Kroměříž

Organizace vyučování od středy 1. 9. do pátku 3. 9. 2021
 

Středa 1. 9. 2021 – Zahájení školního roku, žáci ve svých třídách - 1. vyučovací hodinu 1. kolo screeningového testování, potom žáci odcházejí domů. Obědy mají pouze přihlášení strávníci (odkaz na informace ze školní jídelny zde).

Noví žáci a žáci 6. ročníků budou po příchodu do školní budovy nasměrováni do kmenových tříd dozorujícími pedagogickými pracovníky. Všechny potřebné informace poté získají od svých třídních učitelů.

Čtvrtek 2. 9. 2021 – Předávání učebnic, třídnické záležitosti – délka vyučování dle rozvrhu. Zahájen provoz ranní družiny pro žáky 1. stupně.

Pátek 3.  9. 2021 – Vyučování dle rozvrhu

 

 

Předběžný rozvrh hodin pro školní rok 2021/2022 

1. stupeň

2. stupeň

 

Screeningové testování

Testovací dny:

1. kolo – středa 1. září (1. třídy - 2. září)

2. kolo – pondělí 6. září

3. kolo – čtvrtek 9. září

K testování budou použity antigenní testy „SARS-CoV-2 Antigen Test Kit“. Žáci mohou použít i vlastní certifikované testy – test musí být proveden ve škole.

Testování se netýká žáků:

  • Očkovaní žáci - 14 dnů po plném očkovaní - je nutné doložit certifikát o očkování
  • Žáci s ochrannou lhůtou - 180 dnů od 1. pozitivního PCR testu
  • Žák, který doloží písemný doklad o negativním výsledku testu z certifikovaného odběrového místa (antigenní, PCR) – ne starší 72 hodin.

Ve společných prostorách školy jsou všechny osoby povinny mít nasazenu certifikovanou ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).

V učebnách mohou být žáci bez roušek.

Žák, který nebude testován, je povinen mít po celou dobu pobytu ve škole roušku.

 

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry