Základní škola
Slovan Kroměříž


Organizace výuky od pondělí 12.10. do pátku 30.10.2020

9. 10. 2020


Týden od 12.10. do 16. 10. 2020

     1. stupeň:

Vyučování dle rozvrhu tříd, provoz školní družiny a stavování neomezeno, zrušena výuka plavaní

     2. stupeň:

6. a 7. ročník              prezenční výuka dle rozvrhu

8. a 9. ročník              distanční výuka – zadávání učiva přes elektronickou žákovskou knížku (Edookit) a přes školní účty office 365 (všichni žáci mají vytvořeny školní účty v office 365 a aktivovánu elektronickou žákovskou knížku.

Stravování:

Všichni žáci 8. a 9. ročníku mají na tento týden odhlášené obědy. Pokud někdo z žáků bude mít zájem o školní oběd, je nutné si oběd znovu přihlásit. Výdej obědů pro tyto žáky bude ve 12:00. Je nutné, aby žáci čekali u vchodu z ulice Zeyerova, kde si je vyzvedne pedagogický dozor a odvede je do jídelny. Sraz pro žáky u vchodu Zeyerova bude v 11:50.

 

Týden od 19. 10. do 23. 10. 2020

     1. stupeň:

Vyučování dle rozvrhu tříd, provoz školní družiny a stavování neomezeno, zrušena výuka plavaní

     2. stupeň:

6. a 7. ročník              distanční výuka – zadávání učiva přes elektronickou žákovskou knížku (Edookit) a přes školní účty office 365 (všichni žáci budou mít vytvořeny školní účty v office 365 a aktivovánu elektronickou žákovskou knížku Edookit).

Stravování:

Všichni žáci 6. a 7. ročníku mají na tento týden odhlášené obědy. Pokud někdo z žáků bude mít zájem o školní oběd, je nutné si oběd znovu přihlásit. Výdej obědů pro tyto žáky bude ve 12:00. Je nutné, aby žáci čekali u vchodu z ulice Zeyerova, kde si je vyzvedne pedagogický dozor a odvede je do jídelny. Sraz pro žáky u vchodu Zeyerova bude v 11:50.

8. a 9. ročník              prezenční výuka dle rozvrhu

 

Týden od 26. 10. do 30. 10. 2020

Pondělí 26.10. 2020 a úterý 27. 10. 2020 – dle nařízení ministra školství školy uzavřeny – „Boj proti Covidu“

Středa 28. 10. 2020 – Státní Svátek – Den samostatného Československa

Čtvrtek 29.10.2020 – pátek 30.10.2020 – Podzimní prázdniny

 

 

Dodatek školního řádu k distanční výuce

11. Pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách – distanční výuka

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se do školního řádu ZŠ Slovan Kroměříž vkládá článek:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

 • Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem Slovan v míře odpovídající okolnostem.
 • Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
 • Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat.
 • Hlavním komunikačním kanálem mezi školou – žákem – zákonným zástupcem je systém Edookit (elektronická žákovská knížka), školní maily a webové stránky školy. Veškeré všeobecné informace ke konzultacím „na dálku“ a jejich rozvrh zjistí žáci z webových stránek školy, žákovské knížky, případně přes mailovou komunikaci. Jsou proto povinni pravidelně sledovat aktualizace jednotlivých sdělení přes oficiální komunikační kanály školy a reagovat na ně.
 • K výuce online je vedle Edookitu využíván i Office 365, kde mají žáci vytvořeny školní účty.  
 • Žákům, kteří nemají možnost připojení přes internet, jsou výukové materiály poskytovány v listinné podobě. Zákonní zástupci kontaktují školu (třídního učitele, vyučujícího daného předmětu, atd) a domluví se na předání výukových materiálů.
 • V případě, že se někdo z žáků potýká s osobními problémy, je v době nouzového stavu k dispozici telefonická pomoc školního psychologa.

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky

 • Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků.
 • O konkrétním způsobu zadání učiva, odevzdání učiva a hodnocení žáků, kteří se budou vzdělávat distančně, bude informovat žáky a jejich zákonné zástupce učitel daného předmětu.
 • Při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce a plnění zadané práce.
 • U zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí:
  • užívání správných postupů, míra splnění
  • správnost – práce s chybou, případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat
 • Přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich zákonným zástupcům poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení.

 

Celé znění školního řádu ke stažení zde.


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

icona jidelna

Jídelní lístek

Středa 21. 10.

icon-polevka Polévka: Minestrone

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.1: Vepřový guláš, houskový knedlík

Celý jídelní lístek

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry