Základní škola
Slovan Kroměříž


Informace k organizaci výuky od pondělí 10. 5. 2021

6. 5. 2021


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 10. 5. 2021 je umožněna MZ osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole – tito žáci přecházejí z distanční výuky na formu rotační.

 

Obecná pravidla pro prezenční výuku dle manuálu MŠMT:

(aktualizace platná od 10. 5. 2021)

  • 1. stupeň a 2. stupeň: Rotační výuka (střídání celých tříd po týdnech)
  • Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole zdravotní obličejovou masku (certifikovanou chirurgickou roušku)
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Podmínka homogenity skupiny má přednosti před ustanovením ŠVP.
  • Podmínkou přítomnosti žáků ve škole je testování antigenními testy
  • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
  • Při vstupu do budovy školy je nutné použít přichystanou desinfekci

 

Organizační nastavení pro ZŠ Slovan Kroměříž

 

1. a 5. ročník

Organizace rotační výuky žáků 1. až 5. ročníku zůstává beze změn včetně organizace ranní a odpolední družiny.

Antigenní testování bude probíhat 1x týdně testovací den bude pondělí, v případě nepřítomnosti žáka ve škole v testovací den bude žák testován individuálně po příchodu do školy.

Provoz školního klubu je z důvodu homogenity skupin zakázán.

6. až 9. ročník

Žáci 6. až 9. ročníku přechází na rotační výuku. Rotace celých tříd bude probíhat v týdenních intervalech.

Antigenní testování bude probíhat 2x týdně (testovací dny budou pondělí a čtvrtek), v případě nepřítomnosti žáka ve škole v testovací den bude žák testován individuálně po příchodu do školy.

Informace k antigennímu testování k nahlédnutí zde.

Výuka:

Od 10. 5. do 14. 5.                       6. ročník + 7. ročník  – prezenční výuka dle rozvrhu

                                                       8. ročník + 9.ročník  – distanční výuka

Od 17. 5. do 21. 5.                       8. ročník + 9. ročník  – prezenční výuka dle rozvrhu

                                                       6. ročník + 7. ročník  – distanční výuka

Od 24. 5. do 28. 5.                       6. ročník + 7. ročník  – prezenční výuka dle rozvrhu

                                                       8. ročník + 9. ročník  – distanční výuka

Od 31. 5. do 4. 6.                         8. ročník + 9. ročník  – prezenční výuka dle rozvrhu

                                                       6. ročník + 7. ročník  – distanční výuka

V případě, že rotační výuka bude probíhat i v měsíci červnu, bude rozdělení dle výše uvedeného schématu.

Distanční výuka bude probíhat dle stávajícího nastavení.

 

Stravování

Všichni žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít na týden, kdy mají prezenční výuku, hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit přes modul „Strava“, případně nahlášením v kanceláři školní jídelny.

 

Žáci, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce, mají možnost se také stravovat ve školní jídelně. Výdej obědů pro tyto žáky bude od 13:45 ve školní jídelně – příchod pro tyto žáky bude vchodem z ulice Zeyerova – (od parkoviště školy).

Všichni žáci na distanční výuce mají hromadně odhlášeny obědy a v případě zájmu je nutné si je objednat přes modul „Strava“, případně nahlásit v kanceláři školní jídelny.

 

Vedení školy

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry