Základní škola
Slovan Kroměříž


Informace k organizaci výuky od pondělí 17. 5. 2021

12. 5. 2021


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna MZ osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, žáci 2. stupně pokračují formou rotační.

 

Obecná pravidla pro prezenční výuku dle manuálu MŠMT:

(aktualizace platná od 17. 5. 2021)

  • 1. stupeň – prezenční výuka bez rotací
  • 2. stupeň -  rotační výuka (střídání celých tříd po týdnech)
  • Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy obličejovou masku (certifikovanou chirurgickou roušku),
  • Ve venkovních prostorách neplatí povinnost nosit ochranu nosu a úst
  • Ruší se povinnost homogenních skupin
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Podmínkou přítomnosti žáků ve škole je testování antigenními testy
  • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
  • Při vstupu do budovy školy je nutné použít přichystanou desinfekci

 

Organizační nastavení pro ZŠ Slovan Kroměříž

1. stupeň

Prezenční výuka pro všechny třídy 

Antigenní testování bude probíhat 1x týdně testovací den bude pondělí, v případě nepřítomnosti žáka ve škole v testovací den bude žák testován individuálně po příchodu do školy.

Provoz školního klubu je povolen. Kontakt: jana.maselnikova@zsslovan.cz

Organizace ranní a odpolední družiny

Ranní družina probíhá v prostorách školní družiny. Žáci se při pondělním testování budou testovat v prostorách školní družiny a poté se přesunou do svých kmenových tříd.

Odpolední družina bude probíhat v jednotlivých odděleních školní družiny.

Oddělení

Třídy

Vychovatelka

1. oddělení

1.B a 1.D

Parobková

2. oddělení

1.A

Kozáková

3. oddělení

2.B a 2.D

Jerglová

4. oddělení

3.A, 3.B, 3.C a 3.D

Klapilová

5. oddělení

2.A a 2.C

Okálová

6. oddělení

1.C

Medková

 

2. stupeň

Žáci 6. až 9. ročníku pokračují v rotační výuce.

Antigenní testování bude probíhat 2x týdně (testovací dny budou pondělí a čtvrtek), v případě nepřítomnosti žáka ve škole v testovací den bude žák testován individuálně po příchodu do školy.

Informace k antigennímu testování k nahlédnutí zde.

Výuka:

Od 17. 5. do 21. 5.          8. ročník + 9. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu

                                        6. ročník + 7. ročník – distanční výuka

O dalším průběhu budeme informovat po dodání dalších informací z MŠMT.

Distanční výuka pro 6. a 7. ročník bude probíhat dle stávajícího nastavení.

 

Stravování

Všichni žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít na týden, kdy mají prezenční výuku, hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit přes modul „Strava“, případně nahlášením v kanceláři školní jídelny.

 

Žáci, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce (6. a 7. ročník), mají možnost se také stravovat ve školní jídelně. Výdej obědů pro tyto žáky bude od 13:45 do 14:00 hodin ve školní jídelně – příchod pro tyto žáky bude vchodem z ulice Zeyerova – (od parkoviště školy).

Všichni žáci na distanční výuce mají hromadně odhlášeny obědy a v případě zájmu je nutné si je objednat přes modul „Strava“, případně nahlásit v kanceláři školní jídelny.

 

Upozornění pro žáky:

Kdo zapomene čip, je nutné si vyzvednout v kanceláři školní jídelny náhradní stravenku.

 

 Vedení školy

 

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry