Základní škola
Slovan Kroměříž


Informace k nástupu žáků 1. stupně k rotační výuce od pondělí 12. 4. 2021

8. 4. 2021


Vážení rodiče, zákonní zástupci

od pondělí 12.4. 2021 je umožněna MZ a MŠMT osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole – tito žáci přecházejí z distanční výuky na formu rotační.  

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce beze změn.

Obecná pravidla pro rotační výuku dle manuálu MŠMT:

(aktualizace platná od 6. 4. 2021)

 • Rotační výuka pro všechny ročníky 1. stupně (střídání celých tříd po týdnech)
 • Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole zdravotní obličejovou masku (certifikovanou chirurgickou roušku)
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny
 • Podmínka homogenity skupiny má přednosti před ustanovením ŠVP
 • Podmínkou přítomnosti žáků ve škole je testování antigenními testy (dvakrát za týden – pondělí a čtvrtek) – testování bude probíhat v areálu školy - podrobnosti uvedeny níže
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Organizační nastavení pro ZŠ Slovan Kroměříž

Vstup do školy

 1. ročník – 1. pavilon 1. vstup (u šaten 1. ročníku)
 2. ročník – 1. pavilon vstup (u šaten 2. ročníku)
 3. ročník – vchod z nádvoří školy
 4. ročník – 1. pavilon 3. vstup (u šaten 4. ročníku)
 5. ročník – vchod od školního hřiště

Při vstupu do budovy školy je nutné použít přichystanou desinfekci.

Vyučovací proces

Žáci přítomni výuce ve škole:

Vyučování žáků přítomných ve škole probíhá podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Žáci na distanční výuce:
1. a 2. ročník

„Online“ hodiny dle současného nastavení (9:00 – 11:00) přes žákovské účty Office 365

3. až 5. ročník

Každý den proběhnou 2 hodiny „online“ z týdenní dotace předmětů:

 • 3 hodiny M,
 • 3 hodiny ČJ
 • 3 hodiny AJ
 • 1 hodina Prvouka (3. ročník), 1 hodina Přírodověda a 1 hodina Vlastivěda (4. a 5. ročník)
 • 1 hodina Informatika (5. ročník)

Z důvodu rotace učitelů v jednotlivých třídách a ročnících proběhnou „Online“ hodiny podle rozvrhu dané třídy.  Podrobnější informace obdrží třídy od svých třídních učitelů.

Rotace tříd 1. stupně:

1. týden (od 12. 4. do 16. 4. 2021)

Prezenční výuka:              třídy A, D v každém ročníku

Distanční výuka:               třídy B, C v každém ročníku

2. týden (od 19. 4. do 23. 4. 2021)

Prezenční výuka:              třídy B, C v každém ročníku

Distanční výuka:               třídy A, D v každém ročníku

Klíčem k rozdělení byly počty sourozeneckých dvojic na 1. stupni.

Stravování

Všichni žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít na týden, kdy mají prezenční výuku, hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit přes modul „Strava“, případně nahlášením v kanceláři školní jídelny.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce (1. i 2. stupeň), mají možnost se také stravovat ve školní jídelně. Výdej obědů pro tyto žáky bude od 13:15 do 13:45 ve školní jídelně – vchod z ulice Zeyerova.

Všichni žáci na distanční výuce mají hromadně odhlášeny obědy a v případě zájmu je nutné si je objednat přes modul „Strava“, případně nahlásit v kanceláři školní jídelny.

Organizace ranní a odpolední družiny

Ranní i odpolední družina bude probíhat v homogenních skupinách (po třídách), které budou zůstávat po celou dobu pobytu ve škole neměnné.

Nástup do ranní družiny bude umožněn od 6:30 a ranní družina bude probíhat přímo v kmenových učebnách jednotlivých tříd - vchody k šatnám z nádvoří školy budou otevřeny v 6:30.

Provoz odpolední družiny bude do 16:30 a bude probíhat v prostorách jednotlivých oddělení školní družiny.

Školní družina - 1. týden (od 12. 4. do 16. 4. 2021)

Třída

Vychovatelka

Umístění

1.A

Kozáková

2. oddělení

1.D

Parobková

1. oddělení

2.A

Okálová

5. oddělení

2.D

Jerglová

3. oddělení

3.A

Klapilová

4. oddělení

3.D

Medková

6. oddělení

 

Školní družina - 2. týden (od 19. 4. do 23. 4. 2021)

Třída

Vychovatelka

Umístění

1.B

Parobková

1. oddělení

1.C

Medková

6. oddělení

2.B

Jerglová

3. oddělení

2.C

Okálová

5. oddělení

3.B

Kozáková

2. oddělení

3.C

Klapilová

4. oddělení

 

Provoz školního klubu je z důvodu homogenity skupin zakázán.

 

Antigenní testování

Informační leták MŠMT 

Informační leták MŠMT pro děti

Informační leták MŠMT pro rodiče

-  podrobné informace k testování na ZŠ Slovan zpracováváme a budou doplněny později

 

O případných změná vás budeme informovat.

 

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

icona kalendar

Akce školy

Přehled nejbližších akcí


Vydávaní vysvědčení

30. 6. 2021

Všechny akce školy

icona jidelna

Jídelní lístek

Pondělí 21. 6.

icon-polevka Polévka: Kmínová s vejci

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.1: Vepřová kýta bakoňská, brambory

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.2: Karlovarský guláš, houskový knedlík

icon-polevka Dietní polévka: Kmínová s vejci /bez lepku/

icon-hlavni-jidlo Dietní jídlo: Vepřová kýta bakoňská, brambory /bez leku/

Celý jídelní lístek

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry