Základní škola
Slovan Kroměříž


Informace k distanční výuce a aktuální změny v organizaci výuky na ZŠ Slovan

6. 11. 2020


Reakce na časté dotazy k nastavení distanční výuky na ZŠ Slovan

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k rostoucímu počtu dotazů k distanční výuce na naší škole, prosím, abyste věnovali pozornost následujícím informacím.
 

     Edookit a Office 365

Jsme rádi, že se nám podařilo těsně před uzavřením základních škol zavést elektronickou žákovskou knížku v systému Edookit a zajistit všem žákům přístup k Office 365. Tyto dva systémy by nám měly usnadnit práci a umožnit plnohodnotnou výuku na dálku.

     Zadávání úkolů

Protože s elektronickou žákovskou knížkou Edookit budeme pokračovat i po skončení distanční výuky, je pro nás nyní výchozím a hlavním systémem vzdělávání. Veškerá zadání vyučovacích hodin, úkoly, testy, hodnocení, omlouvání absencí, apod. budou probíhat výhradně přes elektronickou ŽK v Edookitu.

Výuka je doplněna o aplikaci v Office 365, kde mají všichni žáci aktivní účty po celou dobu jejich docházky na ZŠ Slovan. Tento účet je momentálně používán především k živému vysílání  s žáky (Edookit to neumožňuje). U starších žáků mohou být využívány i další moduly Office 365 k výuce, které si nastavují učitelé konkrétních předmětů.

Změny v nastavení distanční výuky platné od 9. 11. 2020

     1. a 2. ročník

Online vysílání každý den v době od 9:00 do 11:00 – doba vyučování je rozdělena do vyučovacích bloků dle nastavení třídního učitele. (vyučování již tímto způsobem probíhá)

     3. až 5. ročník

Online výuka každý den od 9:00 do 11:00 – pro hlavní předměty ČJ, M, AJ.

U předmětů prvouka (3. ročník), vlastivěda a přírodověda bude učena 1 hodina online a druhá hodina týdně bude zadávána formou domácího úkolu. Čas hodiny „online“ bude upřesněn třídním učitelem, vzhledem k rotaci učitelů ve 3. až 5. třídách hodiny nemusí vždy odpovídat umístění v rozvrhu třídy.

Ostatní předměty budou zadávány formou domácích úkolů.

    6. až 9. ročník

Úkoly budou zadávány na každý den podle rozvrhu třídy, aby mohli žáci lépe zvládnout probírané učivo v případě změny a přechodu na prezenční výuku. Důležitým faktorem při tomto rozvržení je rotace vyučujících, kteří se na 2. stupni v jednotlivých třídách a předmětech střídají. Dalším faktorem, na který musíme být připraveni, je také možnost, že by mohla být opět zavedena střídavá výuka, a tímto systémem jsme schopni na tuto situaci reagovat nejlépe.

Předměty jsou rozděleny do 3 skupin:

1. skupina: M, ČJ, AJ

2. skupina: P, Z, NJ, FJ, F, CH, D

3. skupina: výchovy (HV, TV, PV, VV, VO, VZ, IF a volitelné předměty)

Hodinová dotace „online“ přenosů pro jednotlivé předměty při distanční výuce se bude odvíjet z týdenní hodinové dotace. Každý předmět z 1. a 2. skupiny se během týdne bude minimálně 50% učit pomocí „online“ přenosu a zbytek se bude učit formou zadávané práce.

Z priorit předmětů tohoto rozdělení vychází i celkový objem učiva při jeho zadávání.

Výchovy budou zadávány formou zadané práce, případně mohou být učeny i „online“. Konkrétní formu si nastaví vyučující předmětu.

Rozpis "online" hodin tříd 2. stupně.      (hodiny "online" jsou v rozvrhu třídy vyznačeny barevně)

 

Množství zadané práce

S ohledem na velmi různorodé schopnosti žáků samostatně pracovat se snažíme zadávat přiměřené množství práce, které by měly děti zvládat. Doposud zpětná vazba (ke zvýšení či snížení obsahu učiva, nebo k počtu online hodin), kterou nám rodiče poskytují, nám velmi pomáhá v nastavování korekcí a úprav distanční výuky. Vyhovět všem na 100% bohužel nelze. Uvědomujeme si, že pro každého žáka je přiměřené množství různé, proto se snažíme zvolit „Zlatou střední cestu“.

 

Podíl rodičů na práci žáků

Ověřili jsme si, že žáci 5. až 9. ročníku se již sami zvládnou orientovat v zadaných úkolech a vypracovávat je bez zapojení rodičů. Ti jen mohou kontrolovat přes svůj přístup do Edookitu, že jeho dítě pracuje a plní si, co má. Pokud by někdo z žáků měl ještě problémy s orientací v žákovské knížce nebo technický problém, je možnost navštívit školu a s pověřenými učiteli problémy vyřešit. Návštěvu školy domlouvejte přes svého třídního učitele.

Jiné je to však u 1. až 4. ročníku, tam je zapojení rodiče často nezbytné a odvíjí se od samostatnosti dítěte.

V žádném případě by ale rodiče neměli plnit práci za své děti, aby tato distanční výuka měla svůj význam a děti se opravdu něčemu naučily.

I zde platí možnost návštěvy školy k vyřešení problémů.

 

Nedostatečné technické zázemí

Prosíme rodiče, kteří požadují navýšení online hodin, aby si uvědomili, že ne každý žák naší školy může být denně několik hodin online. Mnoho z nich nemá dostatečné technické zázemí (více dětí v jedné rodině, nemají potřebné vybavení, problémy s wifi, apod.).

Snažíme se, aby úkoly mohli plnit všichni žáci. Kdo nemůže pracovat elektronicky, má možnost se domluvit s vyučujícím na předání práce v papírové podobě.

Dovoluji si Vás požádat, abyste respektovali tato naše nastavení, protože jen tak můžeme fungovat a vzdělávat Vaše děti i v této náročné době, kdy se neustále mění různá nařízení a jakékoli změny se při tak vysokém počtu žáků velmi obtížně realizují.

Děkujeme za pochopení, za Vaši spolupráci i tolerantní přístup a věříme, že takto distanční výuku společně zvládneme!

 

Vedení školy

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

icona jidelna

Jídelní lístek

Čtvrtek 21. 1.

icon-polevka Polévka: Brokolicová

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.1: Kuřecí nudličky po sečuánsku, dušená rýže

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.2: Hovězí líčka, mačkané brambory

icon-polevka Dietní polévka: Brokolicová /bez lepku/

icon-hlavni-jidlo Dietní jídlo: Kuřecí nudličky po sečuánsku, dušený rýže /bez lepku/

Celý jídelní lístek

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry