Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Zápis

Informace k zápisu – ZŠ Slovan Kroměříž (pozvánka)

1. Termín zápisu v ZŠ Slovan Kroměříž pro školní rok 2018/2019 je

       10. – 11. dubna 2018 (út – st)

               14.00 – 18.00 hod.

2. Zápis je pro ročníky 2011 a 2012 (do 31. 8. 2018 musí dítě dovršit šesti let)

3. Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce

  • rodný list dítěte

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dostane a vypíše ve škole) 

4. Odklad povinné školní docházky

  • zákonný zástupce požádá o odklad školní docházky v termínu 10. a 11. 4. 2018, nejpozději do 30. 4. 2018 (doručí do školy písemnou žádost o odklad školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Zákonní zástupci, kteří zvažují u svého dítěte odklad, se proto musí včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna).

5. Kritéria pro přijetí: v minulých letech byly přijaty všechny dětí bez rozdílu

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoli základní školy dle vlastního výběru.

6. Podruhé k zápisu

  • zákonný zástupce doprovodí k zápisu dítě, vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a přinese s sebou průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítět 

7. Náhradní termín zápisu

  • v případě onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu

  • kontakt Mgr. Hana Koláčková - zástupkyně pro první stupeň 573 502 241)

Průběh zápisu na ZŠ Slovan

Informace pro rodiče budoucích žáků prvního ročníku:

Destero pro rodiče budoucích prvňáčků

Dopis pro budoucího prvňáčka:

Žádost o přijetí do 1. třídy:

Zápisní lístek

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Organizace prvních školních dnů prvňáčků

 

 

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2018 Všechna práva vyhrazena | administrace

Schránka důvěry