Základní škola
Slovan Kroměříž


Výsledky talentových zkoušek do 6. ročníku 2018

14. 5. 2018

Ředitelka Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace

oznamuje, že

Do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů byli přijati žáci s pořadovým číslem:

1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19,  23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45

 

Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy byli přijati:

Dívky s pořadovým číslem:  1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 22

Chlapci s pořadovým číslem:   1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22

V Kroměříži dne 14. května 2018

Mgr. Hana Ginterová

 


Zákonní zástupci přijatých chlapců a dívek, kteří jsou již žáky ZŠ Slovan, budou o přijetí informování prostřednictvím oznámení v žákovské knížce.

Zákonní zástupci žáků přijatých z jiných škol budou ve druhé polovině června telefonicky vyzváni k převzetí rozhodnutí o přestupu; v tomto termínu bude zasláno oznámení o přestupu také na původní školy.

Děkujeme všem chlapcům a dívkám za předvedené výkony, přijatým blahopřejeme k úspěchu a ty, kterým se to nepodařilo podle jejich představ, bychom chtěli ujistit, že se o ně dobře postaráme i ve zbývajících třech šestých třídách, kde budou mít ještě dotatek příležitostí prokázat svoje kvality.

Vedení ZŠ Slovan

Oznámení ke stažení

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2018 Všechna práva vyhrazena | administrace

Schránka důvěry