Bezpečná škola

Do aktivit směřujících k přijetí do mezinárodního projektu Bezpečná škola se škola zapojila již v roce 2001. Tento program vznikl jako součást projektu Světové zdravotnické organizace WHO. Zaměřuje se na vytváření sítě škol, které propagují bezpečí, vytváří bezpečné prostředí a realizují programy na prevenci úrazů.

Díky několikaletému úsilí získala ZŠ Slovan v roce 2008 akreditaci Mezinárodní bezpečná škola a zařadila se tak mezi necelou desítku škol na světě.

Prostřednictvím následujících odkazů se můžete seznámit nejen se samotným projektem, ale také s učebními materiály, které byly v rámci projektu vytvořeny.

Projekt Bezpečná škola

Metodika projektu

Pracovní sešit I.

Pracovní sešit II.

Pracovní sešit III. 

Pracovní sešit IV.

Prezentace projektu